6' Old White Chunky Leg Farm Table

6' Old White Chunky Leg Farm Table