Buffalo Check Hanging Pumpkin- 2 sizes

Buffalo Check Hanging Pumpkin- 2 sizes


Lg- 20"x18"

Sm- 14"x13"