Classic White Vase

Classic White Vase


4.38 X 4.8 X 8.98