Taupe Ticking Stripe Napkin

Taupe Ticking Stripe Napkin


17.5" x 17.5"
100% cotton