Ivory French Stripe Cloth Napkin
Ivory French Stripe Cloth Napkin

Ivory French Stripe Cloth Napkin

Regular price $7.00

18.5" x 17.75"
Cotton