White Boho Vase

White Boho Vase

Regular price $24.99

10.25″ WHITE BOHO VASE

Dimensions & Materials

UPC 846478219984
Dimensions 7.48 X 7.48 X 10.24